Archive for the ‘ANUNTURI’ Category

Procedura de obţinere a atestatului de producător

Extras din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Reguli de piață

ART. 7 (1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

SVSU Secusigiu vă atrage atenția!

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ Statistica incendiilor produse în ultimii ani arată că în această perioadă cauzele de incendiu cele mai frecvente sunt: focul deschis, nerespectarea regulilor de fumat şi arderile vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, de pe marginea căilor de comunicaţie, respectiv de pe diverse canale de irigaţie.

Anunț

Farmacie nouă la Secusigiu

O nouă farmacie și-a deschis porțile la Secusigiu, lucru benefic pentru actul medical din comună, primarulCheșa Ilie reiterînd în nenumărate rânduri că sprijină orice inițiativă prin care se îmbunătățesc facilitățile medicale oferite cetățenilor din comună! Așadar, încă o investiție privată utilă!

Anunț

“COMUNA SECUSIGIU titular al proiectului ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI SECUSIGIU CU SATELE SECUSIGIU, SATU MARE, MUNAR, SÂNPETRU GERMAN – PENTRU MODIFICAREA DE TEMĂ LA LUCRĂRILE  ÎNCEPUTE ÎN BAZA AC NR. 10/23.03.2012 ŞI LUCRĂRI – FRONT DE CAPTARE APĂ (6 FORAJE), GOSPODĂRIE DE APĂ, CONDUCTE DE ADUCŢIUNE, PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE, RACORD LA SEN […]

Anunț

SAMANTA  DE VANZARE Porumb: – Turda 201 – 120 lei – sac 25.000 boabe – Olt – 130,00 lei – sac 25.000 boabe – Jumbo 48 –  180 lei – sac 25.000 boabe – ZP Dalmak – 180 lei – sac 25.000 boabe – BC 408-180 lei-sac 25.000 boabe Alte soiuri: Monsanto, KWS, Pioneer,Dekalb-  la […]

Informaţii utile privind Căsătoria

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii.

În atenția cetățenilor: Despre înscrierea la clasa pregătitoare!

Conform noului proiect de lege, copiii nu vor mai putea fi înscrişi la clasa I dacă nu au trecut înainte prin clasa pregătitoare. În clasa I se pot înscrie numai copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2017 şi care au terminat clasa pregătitoare. De asemenea, înscrierea la clasa pregătitoare este […]

Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019. Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale. Înscrierea datelor în […]