Procesul Verbal si Anunt colectiv

Proces verbal si Anunt Colectiv

ANUNȚ PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU

ROMÂNIA, jud. Arad com. Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320; 0257-411303

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site: www.primariasecusigiuar.ro

Nr. 2924 din 17.06.2020

ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA SECUSIGIU având sediul în localitatea Secusigiu nr. 275, titular al planului /programului AMENAJAMENT PASTORAL, Localitatea SECUSIGIU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Secusigiu aduce la cunoștință publică prima versiune a planului/ programului care poate fi consultat pe pagina web a primăriei Secusigiu – www.primariasecusigiuar.ro. Persoanele fizice și juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la sediul primăriei.

Notă : ANUNȚ LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art. 9 alin (1) și art. 29 alin (2) la HG 1076/2004

PRIMAR

CHEȘA ILIE

ANUNT – Privind combaterea buruienii Ambrosia

În Conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018:

Art. 1. – (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații si ai bazinelor piscicole au obligația sa desfășoare lucrări de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezentei pe terenurile intravilane sau extravilane.
(2) In scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.
(3) Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

IMPORTANT !!! HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 12.03.2020 PRIVIND MĂSURILE ADOPTATE ÎN CADRUL SEDINȚEI EXTRAORDINARE A CJSU ARAD – PRIVIND MĂSURI DE PREVENȚIE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS

Hotararea-CJSU-14-din-12.03.2020

ANUNT

SC RETIM ECOLOGIC SEVICE SA VĂ INFORMEAZĂ,
PROGRAMUL DE COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE (SAC GALBEN) PENTRU SEMESTRUL I 2020
DEȘEURILE RECICLABILE SE VOR RIDICA ÎN FIECARE JOI
DIN TOATE LOCALITĂȚILE COMUNEI SECUSIGIU DUPĂ CUM URMEAZĂ :
16 IANUARIE 2020
30 IANUARIE 2020
13 FEBRUARIE 2020
27 FEBRUARIE 2020
12 MARTIE 2020
26 MARTIE 2020
09 APRILIE 2020
23 APRILIE 2020
07 MAI 2020
21 MAI 2020
04 IUNIE 2020
18 IUNIE 2020
PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU

Primaria Secusigiu organizeaza concurs de recrutare functionari publici in data de 3.02.2020

ANUNT CONCURS

rezultat proba scrisa – proba scrisa- 4.05.2020

POSTARE SITE rez finale – 7.02.2020

 

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă
Data de sustinere a probei scrise: 03.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Secusigiu, judeţul Arad

Inspector
Descriere post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CASIERIE ȘI EXECUTĂRI SILITE

-conditii de participare

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

  • Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului

Pentru informatii suplimetare consultati fisierul atasat!

persoana de contact: Dan Lorena Danina 0760241219

CATRE DETINATORII DE DE CAI DE ACCES LA DRUMUL JUDETEAN SI DE PANOURI PUBLICITARE PE TERITORIUL COMUNEI SECUSIGIU!

adrsa CJA- drumuri si poduri

Anunt colectiv

ANUNȚ PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE

COMUNICAT DE PRESA

Beneficiarii publici ai PNDR 2020 pot opta pentru demararea procedurilor de achizitii inaintea incheierii contractului de finantare cu AFIR

aici se gaseste documentul oficial – Comunicat de presa AFIR Beneficiari publici PNDR 2020 – CLICK AICI