Facilități fiscale

Persoanele cu încadrare în grad de handicap grav şi accetuat beneficiază de următoarele scutiri privind taxele şi impozitele: pe clădiri şi teren aferent clădirilor, impozit pe autoturism, conform Noul Cod fiscal- Legea 227/ 2015.
-clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; Read more »

Conform legislației naționale, din 1 ianuarie au apărut noi reglementări privind salubritatea

De la 1 ianuarie 2017  au intrat în vigoare reglementările legislative prevăzute în art. I punct 6 din OG 31/2013 pentru completarea și modificarea OG 196/2005 privind Fondul de Mediu,  aprobată prin Legea nr. 384/2013. Read more »

Biroul taxe și impozite vă atrage atenția

Atragem atenția că la nivelul comunei, gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale este destul de mic. Acest fapt denotă că o parte dintre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate controalele pe care le efectuează, somează primăriile să pună în aplicare procedurile de executare silită pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale. Read more »

Calendarul obligațiilor fiscale pentru 2017

** 25 februarie. ONG-urile şi societăţile agricole trebuie să-şi declare profitul pe 2016 şi să plătească impozitul aferent acestui câştig (în cazul în care nu beneficiază de scutiri).
** 25 martie. Plătitorii de impozit pe profit trebuie să-şi declare şi să plătească acest impozit pe anul 2016. Tot până în această zi trebuie plătite contribuţiile la asigurările sociale de sănătate (CASS) aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se plătesc şi pentru veniturile realizate din chirii sau investiţii (dobânzi bancare, dividende, câştiguri bursiere etc.). Read more »

Un an 2016 pozitiv pentru comuna Secusigiu

secusigiu VICEDacă este să vorbim de un bilanț al anului 2016 aș începe prin a sublinia că în toată această perioadă, colaborarea cu colectivul Primăriei și Consiliul Local a fost și este una foarte bună. În special doresc să scot în evidență colaborarea mea cu primarul Cheșa Ilie, împreună cu care am conlucrat pentru binele comunei și al comunității noastre locale. Aceiași colaborare bună am avut-o și cu cetățenii comunei pe care îi susțin în toate problemele cu care aceștia se confruntă și cărora le transmit pe această cale că ușa mea este mereu deschisă pentru ei. Read more »

Atenție la impozitul pentru autoturisme!

Conform reglementărilor Codului Fiscal și a normelor aflate în vigoare, cel care achiziționează un autoturism datorează impozitul aferent de la cumpărare.
Adică, chiar dacă cel care cumpără autoturismul nu-l declară la primărie decât după o anumită perioadă, trebuie să plătească impozitul aferent retroactiv, pe toată durata existentă din momentul cumpărării autoturismului și nu doar din data declarării acestuia la Primărie!
Primăria Secusigiu

Licitație grădini

Primăria Comunei Secusigiu, anunță
că la data de 22.02.2017, ora 10:00,
va avea loc Licitația pentru închirierea grădinilor de stat.
Doritorii pot depune cereri la sediul Primăriei Secusigiu
până la data de 21.02.2017, ora 12:00
Primăria Secusigiu

Seri de evanghelizare la Biserica Penticostală din Secusigiu

DSC_0436 [800x600]Așa după cum ne-am obișnuit, an de an, luna ianuarie este luna în care Biserica Penticostală din Secusigiu organizează seri de evanghelizare pentru toți cei care doresc să asculte  Cuvântul Domnului, pentru toți cei care sunt în căutarea Adevărului vieții pe acest pământ, pentru toți creștinii ce doresc să-și găsească liniștea și pacea sufletească.
„Și anul acesta ușile Bisericii Penticostale din Secusigiu s-au deschis larg pentru toți cei care au dorit să petreacă seri frumoase ascultând cuvântul Domnului și aducând prin prezență și cântec de slavă, cinstire Lui Dumnezeu Cel Atotputernic.” Read more »

Un an 2016 pozitiv pentru comuna Secusigiu

cHESA-Acum, la început de an 2017, privind în urmă, cum ați descrie anul ce a trecut, 2016, din punct de vedere administrativ?
-A fost un an în care comuna Secusigiu a progresat, un an pe parcursul căruia s-a continuat implementarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală aprobată pentru perioada 2014-2020, strategie  care a fost elaborată ţinându-se cont de  opţiunile exprimate de către cetăţenii comunei și raportată la resursele bugetare anuale medii ale comunei. Read more »

Anunț

Scanned Image

Scanned Image