În atenția cetățenilor: Despre înscrierea la clasa pregătitoare!

Conform noului proiect de lege, copiii nu vor mai putea fi înscrişi la clasa I dacă nu au trecut înainte prin clasa pregătitoare. În clasa I se pot înscrie numai copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2017 şi care au terminat clasa pregătitoare. De asemenea, înscrierea la clasa pregătitoare este obligatorie.
Potrivit proiectului, cererile de înscriere se completează începând cu 27 februarie, online sau la unitatea de învăţământ. Read more »

Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019.
Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Read more »

Compartimentul Urbanism Atenționează!

Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actualizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente.
Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea construcțiilor.
Primăria Secusigiu

În atenția cetățenilor!

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau  înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de transport,  are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei,  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Contribuabilii care se află în oricare din aceste situaţii şi au dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cursul anului, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie fiscală, împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune etc) şi a actului de identitate.
Primăria Secusigiu

Facilități fiscale

Persoanele cu încadrare în grad de handicap grav şi accetuat beneficiază de următoarele scutiri privind taxele şi impozitele: pe clădiri şi teren aferent clădirilor, impozit pe autoturism, conform Noul Cod fiscal- Legea 227/ 2015.
-clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; Read more »

Conform legislației naționale, din 1 ianuarie au apărut noi reglementări privind salubritatea

De la 1 ianuarie 2017  au intrat în vigoare reglementările legislative prevăzute în art. I punct 6 din OG 31/2013 pentru completarea și modificarea OG 196/2005 privind Fondul de Mediu,  aprobată prin Legea nr. 384/2013. Read more »

Biroul taxe și impozite vă atrage atenția

Atragem atenția că la nivelul comunei, gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale este destul de mic. Acest fapt denotă că o parte dintre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate controalele pe care le efectuează, somează primăriile să pună în aplicare procedurile de executare silită pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale. Read more »

Calendarul obligațiilor fiscale pentru 2017

** 25 februarie. ONG-urile şi societăţile agricole trebuie să-şi declare profitul pe 2016 şi să plătească impozitul aferent acestui câştig (în cazul în care nu beneficiază de scutiri).
** 25 martie. Plătitorii de impozit pe profit trebuie să-şi declare şi să plătească acest impozit pe anul 2016. Tot până în această zi trebuie plătite contribuţiile la asigurările sociale de sănătate (CASS) aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se plătesc şi pentru veniturile realizate din chirii sau investiţii (dobânzi bancare, dividende, câştiguri bursiere etc.). Read more »

Un an 2016 pozitiv pentru comuna Secusigiu

secusigiu VICEDacă este să vorbim de un bilanț al anului 2016 aș începe prin a sublinia că în toată această perioadă, colaborarea cu colectivul Primăriei și Consiliul Local a fost și este una foarte bună. În special doresc să scot în evidență colaborarea mea cu primarul Cheșa Ilie, împreună cu care am conlucrat pentru binele comunei și al comunității noastre locale. Aceiași colaborare bună am avut-o și cu cetățenii comunei pe care îi susțin în toate problemele cu care aceștia se confruntă și cărora le transmit pe această cale că ușa mea este mereu deschisă pentru ei. Read more »

Atenție la impozitul pentru autoturisme!

Conform reglementărilor Codului Fiscal și a normelor aflate în vigoare, cel care achiziționează un autoturism datorează impozitul aferent de la cumpărare.
Adică, chiar dacă cel care cumpără autoturismul nu-l declară la primărie decât după o anumită perioadă, trebuie să plătească impozitul aferent retroactiv, pe toată durata existentă din momentul cumpărării autoturismului și nu doar din data declarării acestuia la Primărie!
Primăria Secusigiu