Concursuri

PRIMARIA COMUNEI SECUSIGIU cu sediul în comuna Secusigiu, sat Secusigiu, nr. 275, judetul Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor necalificat , conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 27.06.2022  ora 10.00, – Proba interviu – 30.06.2022 ora 10.00 Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească  condiţile generale si specifice mentionate […]