Monitorul Oficial Local

I. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

II. REGULAMENTE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

  • Regulamentul de ordine interioară al Primăriei
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei
  • Regulamentul de ordine interioară al Consiliului local
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local

III. HOTĂRÂRILE AUTORITATII DELIBERATIVE 

IV. DISPOZIȚILE AUTORITATII EXECUTIVE 

Dispozițiile primarului 2022

V. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

V. ALTE DOCUMENTE (cf. anexe1 art.1, pct.3. a-i)

  • Minute ale ședințelor Consiliului local
  • Procese verbale ale ședințelor Consiliului local
  • Proiecte de hotărâri ale Consiliului local