Monitorul Oficial Local

I. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

II. REGULAMENTE

  • Regulamentul de ordine interioară al Primăriei
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei
  • Regulamentul de ordine interioară al Consiliului local
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local

III. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

IV. DISPOZIȚII ALE PRIMARULUI

V. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

V. ALTE DOCUMENTE (cf. anexe1 art.1, pct.3. a-i)

  • Minute ale ședințelor Consiliului local
  • Procese verbale ale ședințelor Consiliului local
  • Proiecte de hotărâri ale Consiliului local